7.08.1988

Erygowanie parafii

 

17.03.1989

Rozpoczęcie budowy plebanii

 

1.07.1999

Ks. Zenon Pikuła nowym administratorem parfii

 

2001

Fundacja wszystkich okien witrażowych

 

2003

Malowanie kościoła i zakup organów 32-głosowych „ Johannus”

 

2007

Zakup trzech dzwonów: Jan Chrzciciel, Florian i Maryja.

 

29.06.2013

Konsekracja kościoła przez ks. Bpa dr Grzegorza Kaszaka

 

29.06.2014

Odejście z parafii dotychczasowego proboszcza ks. Zenona Pikuły

 

13.07.2014

Przejęcie obowiązków Proboszcza przez Ks. Andrzeja Mroza