Cart

Historia

Myśl o budowie Kościoła zrodziła się w latach 60 – tych. Jednak warunki polityczne były niesprzyjające do realizacji tego przedsięwzięcia. Temat budowy świątyni Wrócił w latach 80 – tych. Zawiązał się komitet budowy kościoła. Ze składek wiernych zakupiono działkę, na której obecnie stoi kościół. Pełną dokumentację Zatwierdzoną przez władze kościelne i naczelnika gminy przekazano komitetowi budowy. Przystąpiono do wykonywania prac ziemnych. W miare upływu czasu na budowę przychodziło corza więcej osób. Zakupiono pustaki i przystąpiono do pracy. Dnia 7 sierpnia 1988r biskup częstochowski Ks. Stanisław Nowak eryguje parafię Pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach. W sklad parafii wchodzą Miejscowośći: Tąpkowice, Niezdara i Ossy. Parafia liczy około 1800 mieszkańców.

11 września 1988r pierwszym proboszczem zostal mianowany ks. Jan Kononow, który zamieszkał w prywatnym domu w Tąpkowicach. Mury świątyni rosly z dnia na dzień. W dolnej części Kościoła odprawiano już Msze św. 24 grudnia odprawiono pierwszą pasterkę. 17 marca 1989 r Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał zezwolenie na budowę plebanii. 29 sierpnia tegoż roku dokonano zakupu parceli pod cmentarz parafialny. 1 lipca 1999 r nowym administratorem parafii został ks. Zenon Pikuła, który kontynuuje prace duszpasterską, a także prace przy świątyni , plebanii wokół nich I przy cmentarzu. Ks. Kanonik Jan Kononow zostal w parafii jako pomoc duszpasterska. Udokumentowaniem 25 – letniej pracy nad tworzeniem wspólnoty parafialnej była konsekracja kościoła, której dokonał 29 czerwca 2013 roku ks. Bp Ordynariusz diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak.

wtorek, 30 listopad -0001