SOBOTA 02.12.2023.

18:00 + Barbarę NABRDALIK – od chrześnicy Żanety i kuzynki Urszuli z

               rodziną.

           + Krystynę, Kazimierza KAŁUŻA; Mariannę, Romana KOZIEŁ – od

               rodziny.

           + Tadeusza SOŁTYSIKA – od syna Krzysztofa z rodziną i syna

               Sebastiana z rodziną.

           + Marcina SMYCZEK – od Ilony Karcz, Jarosława Kubicy, Józefy Sorn i

               Mariana Kubicy z rodzinami.

 

 

I NIEDZIELA ADWENTU 03.12.2023.

  9:00 + Józefę, Józefa GUBAŁÓW w 28 r. śm. – od córki i syna z rodzinami.

11:00 + Karola w 12 r. śm., Witolda ŁATA – od rodziny.

               Chrzest po mszy św.: Nina DUDA.

16:00 + Józefa, Bogusławę KRYTOWSKICH w r. śm.; Antoninę, Pawła

               KRYTOWSKICH; Władysławę, Władysława KOTUŁÓW; Krzysztofa

               KOCYGĘ – od rodziny.

                                                                                                       

PONIEDZIAŁEK 04.12.2023. Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

  9:00   W intencji górników.

17:00 + Stefana JĘDRUSZCZAKA; Michała, Marię JĘDRUSZCZAK; Jana,

              Stanisławę MAŁOTA – od żony z rodziną.

           + Henrykę SWOBODA – od sąsiadki Alfredy Zaradkiewicz i Aldony

               Bajowskiej z rodziną.

                                                                                                                                                   

WTOREK 05.12.2023.  

17:00 + Cecylię w 4 r. śm., Eugeniusza OLECH – od synów z rodzinami.

           + Józefę ZAWODNIAK – od Henryki i Jana Hatlapa z Ożarowic.

           + Marcina SMYCZEK – od Zofii Zawiślak, Marioli i Irka Kubica z rodziną

               oraz Kamila i Dominiki Węglocha.

 

ŚRODA 06.12.2023.

17:00 + Marcela KORZEC w 5 r. śm. – od rodziców.

           + Tomasza WYLĘŻKA w r. śm.; Czesława, Aleksandra WYLĘŻKÓW;

              Józefę, Tadeusza, Marka ANDZEL – od żony Doroty z dziećmi i

              mamy.

           + Zdzisława JĘDRALCZYKA – od sąsiadów Jabłońskich.  

 

CZWARTEK 07.12.2023. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.   

17:00 + Mariana HETMAŃCZYKA w 1 r. śm. – od brata Zdzisława z rodziną.

           + Bartłomieja SŁODCZYKA – od rodziny Urbańczyk i Lidii Andzel.

           + Lucjana GUBAŁA – od wnuczki Marleny z synem Konradem i

              wnuczki Moniki z rodziną, od wnuczki Karoliny i wnuka Daniela, od

              wnuków: Adriana, Kamila i Pawła z rodziną.

 

PIĄTEK 08.12.2023. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P.

17:00 + Teresę TWARDOKĘS – od rodziny Zbroińskich z Sączowa, od rodziny

               Miodońskich z Wodzisławia Śl., od Józefa i Heleny Skrabania.

           + Bronisława KULAJ – od sąsiadów z ul. Jana Pawła II: Kwoków,

               Pieniążek, Ulman, Gałduszyńskich, Dudów, Dudek, Horzela, Dyszy,

               Gubała, Nowackich, Pyka, Cogiel, Biel, Danieli Nobis, Cuber, Klajner,

               Janiny Kubica i Sikorów.

 

SOBOTA 09.12.2023.

17:00 + Irenę KUBICA w r. śm. – od męża z dziećmi.

           + Grzegorza TAJAK – od żony z córkami.

           + Stanisława w 30 r. śm., Józefę MARCINEK – od rodziny.

 

II NIEDZIELA ADWENTU 10.12.2023.

  9:00 + Lucjana WIECZOREK w r. śm.; Annę, Stanisława WIECZOREK; Marię,

               Władysława LAZAR – od rodziny.

11:00 + Kazimierę GAŁDUSZYŃSKĄ – od syna Waldemara z rodziną.

16:00 + Janinę w 20 r. śm., Franciszka PYKA; Antoninę, Stefana GUBAŁA –

               od rodziny.