Parafia Pw. Św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach

Ogłoszenia duszpasterskie


Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

 

Ogłoszenia 16.02.2020r. 

1. Dzisiaj VI niedziela zwykła w roku liturgicznym.

2. Zapraszam w tym tygodniu kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania na comiesięczne spotkanie. Katechezy będą po wieczornej mszy św.: do wyboru w środę (zwłaszcza dla uczniów klasy 7) lub w piątek (zwłaszcza dla uczniów klas 8 i szkół średnich).

3. Serdecznie dziękuję za posprzątanie i udekorowanie kościoła tym, którzy przygotowali naszą świątynię na dzisiejszą niedzielę a do sprzątania na następny tydzień zapraszam mieszkańców Niezdary z ul. Wodnej i Górnej.

4. Wszyscy doświadczyliśmy od początku tego roku podniesienia kosztów wywozu śmieci. Dla parafii oznacza to znaczny wzrost kosztów utrzymania parafialnego cmentarza. Do tej pory administracja cmentarza płaciła cały rok za wywóz śmieci w pojemnikach 1100l., a gmina pomagała podstawiając zwłaszcza w okolicy 1 XI duże kontenery oraz pojemniki na odpady segregowane. Teraz tej pomocy gminy już nie będzie, co w połączeniu ze wzrostem cen wywozu odpadów oznacza, że koszty funkcjonowania cmentarza wzrosną 5-cio krotnie, a może więcej. Dlatego od początku tego roku obowiązuje opłata na utrzymanie cmentarza (podobnie jak na innych cmentarzach). Wynosi ona 25 zł. rocznie od każdego grobu, niezależnie od tego, czy jest to grób jedno- czy dwupoziomowy. Proszę opiekunów (dysponentów) grobów o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej w celu opłacenia kosztów utrzymania cmentarza. Nie dotyczy to grobów na naszym cmentarzu, w których odbyły się pochówki po dniu 17 marca 2017 roku, ponieważ od tej daty przy okazji pogrzebów opłata na utrzymanie cmentarza była już pobierana (dysponenci tych grobów powinni taką opłatę regulować po zakończeniu okresu, za który taką opłatę złożyli – zazwyczaj było to 20 lat, co jest odnotowane na dokumencie przekazanym rodzinie).

5. Zapewne większość parafian wie już o tym, że w ostatnim tygodniu wichura zerwała płat blachy z dachu wieży naszego kościoła. Chcę poinformować, że naprawa dachu jest już przygotowywana, a ostatecznie ma nastąpić w najbliższy poniedziałek lub wtorek, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Dziękuję także naszym strażakom, którzy uczestniczyli w akcji usuwania z dachu kościoła zerwanej blachy.

6. W najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

- Piotr Łukasz Skórka, zam. w Tąpkowicach

Justyna Teresa Gubała, zam. w Tąpkowicach (zapowiedź 2)

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie tego małżeństwa, jest w sumieniu zobowiązany poinformować o tym urząd parafialny.

7. Zachęcam do czytania prasy religijnej.